Polityka prywatności

Polityka prywatności


1. Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dla użytkowników serwisów internetowych, będących zarządzanych i administrowanych przez API.PL. Sp. z o.o., o zasadach pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, zabezpieczenia i wykorzystywania danych osobowych i informacji o użytkownikach serwisów. Niniejsza polityka została opracowana na podstawie Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „rozporządzeniem RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne i dotyczy następujących serwisów internetowych:
a) www.api.pl w tym www.sklep.api.pl
b) www.f500.pl
c) www.handtop.pl
d) www.dtf.pl
e) www.vesploter.pl
f) www.mediadodruku.pl
g) www.druknabawelnie.com.pl
2. Administratorem serwisów internetowych, wymienionych w pkt 1 i administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO jest API.PL Spółka z o.o. z siedzibą w Rąbieniu, 95-070 Aleksandrów Łódzki, Rąbień ul. Okrężna 37 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000345423, NIP 7322136134, Regon 100807691, kapitał zakładowy 5 000,00 zł.
3. Serwisy internetowe pozyskują dane i informacje o użytkownikach oraz ich zachowaniach poprzez:
a) dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika do formularza rejestracyjnego dane i informacje,
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. “ciasteczek”).
c) poprzez gromadzenie logów systemowych przez operatorów hostingowych.

 

2. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach oraz na różnych podstawach prawnych w zależności od tego z jakich funkcjonalności serwisu internetowego korzystasz, w szczególności w celu zawarcia i realizacji zawartych umów, przeprowadzenia działań marketingowych, analiz rynkowych i statystycznych, podnoszenia jakości usług, realizacji stosownych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 

I) ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Dane osobowe zebrane w związku ze złożeniem zamówienia, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
a) realizacja zamówienia i wykonanie zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia złożenia zamówienia lub wysłania wybranego produktu, w razie potrzeby skontaktowania się w tej sprawie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy sprzedaży, którą zawierasz po złożeniu zamówienia;
b) działania marketingowe Administratora np. prezentowanie reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych grup naszych Klientów. Analiza aktywności może nam również posłużyć do tworzenia i prezentowania dedykowanych reklam i ofert (rabatów) możliwie dostosowanych do preferencji. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora),
c) wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć zamówienie.
W celu realizacji zamówienia dane będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.
Informacje o odbiorcach danych osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 3 niniejszej Polityki.
Prawa jakie przysługują użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 3 niniejszej Polityki.

 

II) PROWADZENIE KONTA

Dane osobowe podane w związku z rejestracją Konta, ale również inne zebrane w związku z aktywnością w serwisie i korzystaniem z naszych usług (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
a) prowadzenie konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje (np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów etc.) oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz zakładając Konto i akceptując Regulamin Sklepu Internetowego;
b) działania marketingowe Administratora np. prezentowanie reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, grup naszych Klientów. Analiza aktywności może nam również posłużyć do tworzenia i prezentowania dedykowanych reklam i ofert (rabatów) możliwie dostosowanych do preferencji. Działania nie wpływają jednak istotnie na decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora),
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby dokonać rejestracji w sklepie internetowym.
Dane co do zasady będziemy przetwarzać przez okres korzystania przez użytkownika z Konta, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.
Informacje o odbiorcach danych osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 3 niniejszej
Polityki.
Prawa jakie przysługują użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 3 niniejszej Polityki.

 

III) REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Dane osobowe podane w związku ze złożeniem reklamacji bądź odstąpieniem od umowy i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
a) rozpatrzenie reklamacji, przyjęcie odstąpienia od umowy, zwrot ceny, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu rozpatrzonych reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
Podanie danych osobowych w zakresie imię, nazwisko, adres do korespondencji, w przypadku zwrotu ceny także w niektórych przypadkach numer rachunku bankowego, jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć reklamację bądź odstąpić od umowy.
Dane będziemy przetwarzać przez okres realizacji reklamacji, chyba że przepisy prawa (np. rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek, gdybyś miał wobec nas jakiekolwiek roszczenia, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.
Informacje o odbiorcach danych osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 3 niniejszej
Polityki.
Prawa jakie przysługują użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 3 niniejszej Polityki.

 

IV) FORMULARZ KONTAKTOWY, ZAPYTAJ EKSPERTA, ZAPYTAJ O PRODUKT

Dane osobowe podane za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź dedykowanej strony do kontaktu w przedmiocie produktów bądź usług i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
a) komunikacja i udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
b) w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby się z nami skutecznie komunikować.
Dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.
Informacje o odbiorcach danych osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 3 niniejszej
Polityki.
Prawa jakie przysługują użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 3 niniejszej Polityki.

 

V) PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Dane osobowe, w tym które pozostawiasz odwiedzając nasze profile w mediach społecznościowych (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
a) umożliwienie aktywności na profilu, efektywnego prowadzenia naszego profilu, poprzez przedstawianie Ci informacji o naszych inicjatywach i innej aktywności oraz w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby w pełni korzystać z funkcjonalności naszych profili w mediach społecznościowych. Administrator gromadzi dane dotyczące wszelkiej komunikacji, treści oraz inne informacje przekazywane bezpośrednio przez użytkowników, przykładowo w związku z publikacją treści na fanpage’u lub wysłaniem wiadomości prywatnej. Jeśli posiadasz konto w serwisie społecznościowym i polubisz bądź zaobserwujesz fanpage Administratora, wówczas mamy również dostęp do informacji ustawionych przez użytkownika jako publiczne, w tym: nazwa użytkownika, informacje zawarte w profilu publicznym oraz wszelkie treści udostępniane publicznie.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.
Informacje o odbiorcach danych osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 3 niniejszej
Polityki.
Prawa jakie przysługują użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 3 niniejszej Polityki.

 

VI) BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW

Dane osobowe udostępnione nam w związku z badaniem satysfakcji ze świadczonych przez nas usług oraz produktów są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:
a) badanie satysfakcji klientów (np. poprzez ankiety), ulepszenie serwisu internetowego, produktów, jakości oferowanych przez Administratora usług, w szczególności obsługi klienta, satysfakcji z obsługi reklamacji, zwrotów – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
Podanie danych osobowych określonych w ankietach (jak wiek, płeć, preferencje) jest dobrowolne jednak ich niepodanie może uniemożliwić Ci udział w badaniu satysfakcji.
Dane będziemy przetwarzać przez okres konieczny do przeprowadzenia badania satysfakcji oraz opracowanie i wdrożenie rozwiązań zmierzających do ulepszenia Sklepu lub innych usług, chyba że przepisy prawa zobowiązują administratora o dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.
Informacje o odbiorcach danych osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 3 niniejszej
Polityki.
Prawa jakie przysługują użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 3 niniejszej Polityki.

 

VII) DODAWANIE OPINII O PRODUKTACH

Dane osobowe, które przekazujesz dodając opinie o zakupionych produktach na stronie internetowej Sklepu są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:
a) zbieraniu opinii o zakupach i ich zamieszczaniu na stronie internetowej Sklepu, a także dzieleniu się opiniami na portalach społecznościowych (Facebook) podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
b) zamieszczanie opinii, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego Opineo.pl, którego administratorem jest Opineo.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, polityka cookies serwisu Opineo dostępna jest pod linkiem: http://www.opineo.pl/i/informacje-o-ciastkach - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
Podanie danych osobowych jak nick i email jest dobrowolne, jednak konieczne, aby skorzystać z funkcjonalności dodawania opinii o produktach.
Dane co do zasady będziemy przetwarzać przez czas 1 roku bądź do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.
Informacje o odbiorcach danych osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 3 niniejszej
Polityki.
Prawa jakie przysługują użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie 3 niniejszej Polityki.

Dane zebrane w każdym z powyższych celów, o których mowa w pkt. I – VII powyżej mogą być ponadto przetwarzane w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między użytkownikiem, a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

 

3. Informacje i dane gromadzone przez serwisy internetowe

1. Serwisy internetowe zbierają i przetwarzają informacje oraz dane osobowe dobrowolnie udostępnione przez/ Użytkowników serwisu internetowego, w szczególności takie jak: e-mail, imię, nazwisko, adres, NIP, nr telefonu, nazwę firmy, pliki cookies, inne dane.
2. Dane osobowe pozyskane przez serwis internetowy w mogą być udostępniane podmiotom trzecim uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa bądź świadczącym na rzecz API.PL usługi, w szczególności informatyczne, logistyczne, księgowe, kurierskie, płatnicze, audytowe na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności:
a) Przelewy 24 – PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący usługi na rzecz użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327)– platforma, za pośrednictwem której dokonywane są płatności w sklepie online, z którego korzystają kupujący w celu opłacenia dokonanego w sklepie zamówienia;
b) Zenbox sp. z o.o. , ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa - dostawca usług hostingowych
c) cyber_Folks S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, dostawca usług hostingowych.
Ponadto Administrator korzysta usług podmiotów przetwarzających dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:
a) Google Analytics by Google LLC – narzędzie marketingowe;
b) Google Tag Manager – narzędzie marketingowe;
c) Google Ads – narzędzie marketingowe;
d) HotJar – narzędzie marketingowe
W ramach prowadzonej przez administratora działalności osadzono wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:
a) Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Transfer danych osobowych poda EOG do USA, dokonywany jest w oparciu o standardowe klauzule umowne.
3. API.PL sp. z o.o. informuje, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych użytkownikowi przysługuje prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
b) sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
c) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, w sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację w jakiej znalazł się użytkownik, a także, gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowane w tym celu
d) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzane są zgoda użytkownika, przy czym cofnięcia zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które dokonano przed cofnięciem zgody
e) prawie do przeniesienia danych
f) złożenia skargi do organu powołanego do nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Realizacja uprawnień określonych w punkcie 3 a-f może nastąpić w drodze e-mailowej na adres: lodz@api.pl bądź na adres korespondencyjny administratora.
5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane, podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, realizującym usługi kurierskie, a w przypadku danych przekazanych w celach marketingu towarów i usług – podmiotom świadczącym na rzecz administratora.

 

4. Pliki „cookies”.

1. Serwisy internetowe, o których mowa w pkt 1.1, wykorzystują pliki cookies.
2. Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu internetowego.
4. Pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji pozwalających na indywidualną identyfikację użytkowników serwisu internetowego.
5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk i ich analizy umożliwiających poznanie, w jaki sposób użytkownicy serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych w celu, ulepszanie struktury i zawartości,
b) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów reklamowych w sieciach reklamowych, w szczególności w sieci Google.
6. W ramach serwisów internetowych będących własnością API.PL. Sp. z o.o., stosowane są następujące rodzaje plików cookies: google analitycs w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów, „wydajnościowe pliki cookies” w celu umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu oraz „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany w tym zakresie, w tym zablokować obsługę plików cookies, poprzez zmianę ustawienia przeglądarki. Możliwe jest także ustawienie automatycznego blokowania plików cookies. W celu zarządzania ustawieniami plików cookies użytkownik powinien wybrać „pomoc” w menu posiadanej przez użytkownika przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej stosowanej przez użytkownika.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu internetowego reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać cele i zasady korzystania z plików cookies przez wskazane powyżej podmioty.
9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do użytkownika serwisu internetowego www.api.pl. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Użytkownik może przeglądać i edytować gromadzone prze sieć Google informacje wynikające z plików cookies https://www.google.com/ads/preferences/.
10. Serwisy internetowe korzystają z Google Analytics w ramach którego analizowane są usługi i działania internetowe. Szczegóły dotyczące tej usługi Google są dostępne po kliknięciu linku: https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Administrator korzysta z Google Analytics w celu analizowania korzystania z tej strony internetowej oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Uzyskane od użytkownika przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej mogą być przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl W ramach Google Analytics zbieramy dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.
11. Serwisy internetowe korzystają z wtyczki do następujących serwisów społecznościowych: Facebook.
Dzięki wtyczce możesz bezpośrednio połączyć się profilem na wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzasz stronę ze swojego adresu IP. Odwiedzając serwisy internetowe oraz jednocześnie będąc zalogowanym do swojego profilu na Facebooku, wówczas informacja o wizycie zostanie zarejestrowana przez Facebooka (także jeżeli użytkownik nie jest zalogowany, serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP).
12. Serwisy internetowe korzystają z narzędzia Google Tag Manager w celu kontrolowania kampanii reklamowych i tego, w jaki sposób korzystasz z Serwisu. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą Google Tag Manager. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie takich plików cookies, czy nie.
13. Serwisy internetowe korzystają z narzędzia Google Ads w celu prowadzenia kampanii remarketingowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Ads. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie w Twoim przypadku takich plików cookies, czy nie.

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google AdWords, Tag Manager, Google Analytics dostępne są w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

Aby dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google należy zmienić ustawienia tutaj: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu Serwisów internetowych możesz wyłączyć wykorzystywanie plików cookies na potrzeby remarketingu.

13. Korzystamy z narzędzia Hotjar, żeby lepiej zrozumieć potrzeby naszych Klientów oraz optymalizować naszą stronę pod kątem doświadczeń związanych z korzystaniem z naszych Serwisów. Hotjar rejestruje każdego odwiedzającego naszą stronę i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na naszej stronie, jak również wygenerowanie tzw. map cieplnych. Korzystając z narzędzia Hotjar nie mamy dostępu do informacji, które pozwalają nam na identyfikację naszych Klientów. W celu korzystania z Hotjar zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Hotjar Limited. Zgromadzone w ramach plików cookies informacje przechowywane są przez Hotjar w ramach pseudonimowego profilu użytkownika. Ani Hotjar, ani nasze Serwisy nie wykorzystujemy tych informacji do identyfikacji naszych Klientów. Można sprzeciwić się tworzeniu przez Hotjar profilu użytkownika, przechowywania przez Hotjar informacji na temat korzystania z naszej strony oraz wykorzystywania plików cookies Hotjar tutaj Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Hotjar dostępne są tutaj: polityka prywatności Hotjar.

 

5. Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania danym serwisem internetowym oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
a) Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
b) czas nadejścia zapytania,
c) czas wysłania odpowiedzi,
d) nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
e) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
f) informacje o przeglądarce użytkownika,
g) informacje o adresie IP.
h) Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
i) Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

6. Przechowywanie i udostępnienie danych i informacji.

Dane użytkowników są przechowywane w formie zabezpieczonej są, bez dostępu osób trzecich.

 

7. Postanowienia końcowe.

Operator serwisów internetowych, będących własnością API.PL. Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany polityki prywatności. Aktualna wersja polityki prywatności jest umieszczona na stronie serwisu www.api.pl w łatwo dostępnym i widocznym dla użytkownika miejscu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl